Wyzwanie:
Stworzenie animacji oświetleniowej symulującej cykl dobowy.
Inwestycja:
Ekspozycja znajduje się na dwóch poziomach: na parterze oraz w średniowiecznych piwnicach pogłębionych. Większości eksponatów nie udostępniano dotąd publiczności. Najcenniejszym obiektem w zbiorach muzeum jest zespół najstarszych w Polsce kwater witrażowych z przełomu XIII i XIV w., które dotąd przechowywane były jako depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Back to Top