Wyzwanie:
Stworzenie systemu zarządzającego galerią handlową z rozanielaniem pozwalającym na centralne sterowanie, planowanie z użyciem harmonogramów. Oparte  przewodowy system DALI/Helvar.
Sterowanie przestrzenią restauracji/foodhall. Stworzenie intuicyjnego systemu, który może być obsługiwany przez zarządców restauracji  oparty o rozwiązania bezprzewodowe.
Inwestycja:
Elektrownia Powiśle to niepowtarzalna przestrzeń, w której historia i nowoczesność spotykają się w jednym punkcie. Gentryfikowane budynki wykorzystujące zabytkową przestrzeń i jej charakter.
Back to Top